Home   Omroepsystemen   Podiumtechniek  Impressies   Contact

 

Algemene voorwaarden Bas Nooijen Sound

 

Artikel 1: Betaling

 1. Het huurbedrag wordt bepaald op basis van vaste bedragen via een offerte.
 2. De eventuele borg voor onze huurproducten dient voldaan te worden bij het afhalen.
 3. Bas Nooijen Sound behoudt zich het recht voor om de borg niet of niet geheel terug te betalen als het gehuurde materiaal beschadigd wordt geretourneerd of als het gehuurde materiaal niet tijdig kan worden overgedragen aan Bas Nooijen Sound.
 4. Indien de schade aan het materiaal meer bedraagt dan de borg, brengt Bas Nooijen Sound het resterende in rekening.
 5. Bij diefstal, het totaal verloren gaan of ernstig beschadigen van een product wordt het eigen risico in rekening gebracht, te verreken met een reeds betaalde borg.
 6. Bas Nooijen Sound kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het door welke oorzaak dan ook niet gebruik kunnen maken van de gehuurde producten.

 

Artikel 2: Gebruik, schade, diefstal, verlies, letsel, risico en aansprakelijkheid

 1. De gehuurde producten moeten worden ingeleverd in de staat waarin de gehuurde producten werden ontvangen. Wij besteden de uiterste zorg dat u een goed werkend product in handen krijgt.
 2. De gehuurde producten dienen met uiterste zorg te worden behandeld. Alle voorzorgsmaatregelen dienen genomen te worden om beschadigingen, verlies en/of diefstal te voorkomen.
 3. De huurder is volledig wettelijk aansprakelijk voor alle schade welke door de huurder aan derden is aangebracht en zal Bas Nooijen Sound hiervan vrijwaren.
 4. Bas Nooijen Sound vergoedt geen reparatiekosten uitgevoerd door anderen tenzij anders overeengekomen tussen huurder en verhuurder. Het is altijd raadzaam ons in geval van defecten eerst te contacten.
 5. De huurder zorgt voor een goede stroomtoevoer voor de apparatuur.
  Bij defecten aan apparatuur door een foutieve voeding wordt de huurder aansprakelijk gesteld.

In geval van schade zal Bas Nooijen Sound de hoogte hiervan bepalen. Uiteraard doen wij dat zo goedkoop mogelijk en waar mogelijk met oudere apparatuur.

Artikel 3: Jurywagen.

 1. Bas Nooijen Sound doet er alles aan de wagen in topconditie te houden en deze schoon en netjes te houden.
 2. Plak geen stickers, plakband of tape aan de binnen en buitenkant van de wagen/ramen.
  Bij plakresten die achter blijven rekenen wij €7,50,- per plakrest als wij deze moeten verwijderen. Op de ramen vindt u klemmen met zuignap die u kunt gebruiken om papieren aan de wagen te hangen.
 3. In de wagen staat standaard de aansturing voor een grote geluidsinstallatie.
  Deze is met een sleutelschakelaar in- en uit te schakelen zodat deze installatie niet zonder toestemming gebruikt kan worden.
  Wilt u iets van de geluidsinstallatie gebruiken kan dit in goed overleg met Bas Nooijen Sound.
 4. Er worden zonder toestemming van Bas Nooijen Sound geen grote objecten/constructies aan de wagen vast gemaakt.
 5. De objecten/constructies (denk hierbij aan grote trussbogen over de weg) die rond de jurywagen gebouwd worden dienen veilig te zijn, mocht Bas Nooijen Sound deze objecten niet veilig achten kan Bas Nooijen Sound besluiten de huur niet door te laten gaan.
  Bij annulering op lokatie behoudt Bas Nooijen Sound zich het recht om 100% van de huursom te factureren.
 6. Het vervoer van de jurywagen wordt alleen door Bas Nooijen Sound geschiedt. Afhalen of zelf verplaatsen is niet toegestaan.
 7. De organisatie kan aansprakelijk worden gesteld bij defecten aan de wagen en bij problemen met de stroomtoevoer en de daaruit opgetreden defecten aan elektrische apparatuur.
 8. Het huldigingspodium, rondebel, rondebord en MYLAPS finishmat zijn vrij te gebruiken.
 9. Bij het gebruik van het huldigingspodium dient men rekening te houden met een vlakke ondergrond en dienen de zwenkwielen goed naar de buitenkant op de rem gezet te worden.

 

Artikel 4: Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van de huurder worden verwerkt om de overeenkomst uit te voeren en optimale service te kunnen verlenen. Deze zullen nooit aan een derde partij worden verstrekt en we zullen hier met de uiterste zorg mee omgaan..

 

Artikel 5: Reserveren, wijzigen en annuleren

 1. Indien u bij ons een aanvraag plaatst, proberen wij deze zo spoedig mogelijk (meestal binnen 24 uur) te behandelen.
 2. Reserveringen kunnen doorgaans tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode kosteloos worden geannuleerd dan wel worden aangepast.

Indien de aanvraag binnen een week voor aanvang van de huurperiode wordt geannuleerd dan wel naar beneden bijgesteld behoudt Bas Nooijen Sound zich het recht om 50% van de huursom te factureren.

aanvraag binnen een week voor aanvang van de huurperiode wordt geannuleerd dan wel naar beneden bijgesteld behoudt Bas Nooijen Sound zich het recht om 50% van de huursom te factureren.g van de huurperiode wordt geannuleerd dan wel naar beneden bijgesteld behoudt Bas Nooijen Sound zich het recht om 50% van de huursom te factureren.